Các bài viết cũ

Sự kết hợp giữa động vật có vú và côn trùng


Sự kết hợp giữa động vật có vú và côn trùng

Động vật có vú và côn trùng không thể kết hợp với nhau nhưng dưới con mắt của các nghệ sĩ, điều đó đã thực hiện được. Hãy xem các nghệ sĩ sáng tạo ra những loài mới này trông như thế nào đây?

 

 

 

Yêu động vật (Sưu tầm)

Amazing miniature world – Sir David Attenborough’s Life in the Undergrowth – BBC wildlife


Colobus monkey medicine – BBC


Funny Talking Animals – Walk On The Wild Side Preview – BBC One


Funny Talking Animals – Walk On The Wild Side – Episode Six Preview – BBC One


Mountain gorilla – extreme animals – BBC wildlife