Các bài viết cũ

Thoát khỏi nanh rắn một cách ngoạn mục


Thoát khỏi nanh rắn một cách ngoạn mục

Một chú ếch đã bị con rắn ngoạm vào chân từ phía sau trong một khu vườn tại Jakata, Indonesia. Tuy nhiên chú ếch đã đấu tranh kiên cường để không phải làm món mồi ngon cho con rắn.

Và sau 20 phút chiến đấu chú ếch đã thoát khỏi miệng rắn một cách ngoạn mục, xem hình ảnh phút chiến đấu ngoan cường của con ếch để dành sự sống.

Xem hình ảnh thể hiện ý chí ngoan cường của chú ếch:

Yêu động vật