Các bài viết cũ

Giải cứu 5 con rùa ở Đà Nẵng


 

Giải cứu 5 con rùa ở Đà Nẵng

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) vừa chuyển giao 5 con rùa từ Đà Nẵng về Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương an toàn.

Phát hiện voọc quý hiếm ở khu BTTN Pù Huống


 

Phát hiện voọc quý hiếm ở khu BTTN Pù Huống

Tiếng kêu của loài voọc xám (trachypithecus phayrei crepusculus) quý giá có tên trong Sách đỏ thế giới và Sách đỏ Việt Nam đã được cán bộ của Khu BTTN Pù Huống (Nghệ An) phát hiện trong khi đi tuần tra và ghi âm lại để tiếp tục điều tra.